Wikia


Steinhaus-Moser Notatie is een notatie die veelhoeken gebruikt. Het is eerst gedefinieerd door Hugo Steinhaus en daarna uitgebreid door Leo Moser

Het deel van SteinhausEdit

driehoek(a) =a^a


vierkant(a) = driehoek(driehoek(...(driehoek(driehoek(a)))...))

vijfhoek(a) = vierkant(vierkant(...(vierkant(vierkant(a)))...))

Voorbeelden en waardenEdit

driehoek(2) = 4


driehoek(3) = 27

driehoek(4) = 256

driehoek(5) = 3125

driehoek(6) = 46656

vierkant(2) = driehoek(driehoek(2)) = driehoek(4) = 256

vierkant(3) = driehoek(driehoek(driehoek(3))) = driehoek(driehoek(27)) = driehoek(443426488243037769948249630619149892803) \approx 10^{17137024398162597813435790035277831527368}

vijfhoek(2) = vierkant(vierkant(2) = vierkant(driehoek(driehoek(2)) = vierkant(driehoek(4)) = vierkant(256) \approx 10 \uparrow\uparrow 257

Uitbreiding van MoserEdit

Moser breidde het uit voor meerdere veelhoeken,

(a+1)hoek(b) = ahoek(ahoek(...(ahoek(ahoek(b)))...))

Hij definieerde de volgende getallen:

Mega = 2 in een vijfhoek

Megiston = 10 in een vijfhoek

Moser = 2 in een megagon, waar een megagon een veelhoek met 'mega' zijden is.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki