Wikia


Een googolgong is gelijk aan 10^{100000} , een 1 gevolgd door honderd duizend nullen, ofwel E100000 in Hyper-E notation.

Het was een poging om een getal te krijgen groter dan googolplex maar het is veel kleiner. Sbiis Saibian heeft het later overgenomen en op andere getallen toegepast, zoals googolplexigong.

BronnenEdit

Sbiis Saibians Large Number List

Zie ookEdit

Saibian's Hyper-E numbers
Throogol — Grand grand godgahlahgong
Throogol—teroogol series: throogol · thrangol · threagol · thrigangol · throrgegol · thrulgol · thraspgol · thrinorgol · thrugold · thraatagold · threegold · thrinningold · throlaagold · thruelohgold · thraspgold · thrinorgold · thrugolthra · thrugoltesla · thrugolpeta · thrugolhexa · thrugolhepta · thrugolocta · tristo-throogol · tristo-thrangol · tristo-threagol · tristo-thrugold · tristo-thraatagold · tristo-threegold · tristo-thrugolthra · tristo-thraatagolthra · tristo-thrugoltesla · tristo-thrugolpeta · tristo-thrugolhexa · teristo-throogol · teristo-thrangol · teristo-threagol · teristo-thrugold · teristo-thraatagold · teristo-thrugolthra · teristo-thrugoltesla · teristo-thrugolpeta · teristo-thrugolhexa · pesto-throogol · pesto-thrangol · pesto-thrugold · pesto-thrugolthra · existo-throogol · existo-thrangol · existo-thrugold · existo-thrugolthra · episto-throogol · ogisto-throogol
Teroogol—grand grand godgahlahgong series: teroogol · terangol · tereagol · terugold · teraatagold · terugolthra · terugoltesla · teri-throogol · teri-tristo-throogol · teri-teristo-throogol · teri-pesto-throogol · teri-existo-throogol · tristo-teroogol · tristo-teri-throogol · tristo-teri-tristo-throogol · teristo-teroogol · teristo-teri-throogol · pesto-teroogol · existo-teroogol · episto-teroogol · ogisto-teroogol · petoogol · ectoogol · zettoogol · yottoogol · godgahlah · godgahlahgong · grand godgahlah · grand godgahlahgong · grand grand godgahlah · grand grand godgahlahgong

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki