Wikia


De Eerste Internationale Googologie Olympiade (First International Googological Olympiad, FIGO) was een project opgezet door Wythagoras. Er waren vier deelnemers, waarvan er drie bij alle opgaven iets inzonden. De uitslag was als volgt:

ResultatenEdit

Deelnemer Poging P1 P2 P3 P4 Aftrek Totaal
Fish #2 7.0 7.0 7.0 7.0 -1.0 27.0
#1 7.0 7.0 7.0 3.0 0.0
LittlePeng9 7.0 7.0 4.0 7.0 0.0 25.0
Deedlit11 #2 7.0 7.0 4.0 7.0 -2.0 23.0
#1 7.0 3.0 4.0 7.0 0.0
Vel! 7.0 0.0* 0.0* 0.0* 0.0 7.0

*Geen oplossingen ontvangen.

Hiermee is Fish de winnaar van de olympiade.

OpgavenEdit

Opgave 1. Vind een natuurlijk getal n zodat \frac{\sigma(n)}{n} groter is dan 1.000. (\sigma(n) is de som van de delers van n).

Opgave 2. Bewijs dat, als de lege graaf geteld wordt, SCG(2n) even is.

Opgave 3. Vind alle viertallen van getallen (a,b,c,d) zo dat

a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d > \{a,b,c,d\}

Opgave 4. We noemen een functie f k-exponentieel als, gebruik makend van Hyper-E notation, f(n)=E(\Theta(n))\#k. Vind voor alle natuurlijke k een functie f zodat f^n(n) een k-exponentiële functie is. Geef de functie in de vorm van optellen, vermenigvuldigen, machtsverheffen, tetratie, faculteit, logaritme, herhaald logaritme (log*), delen en aftrekken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki