Wikia


De Ackermanngetallen zijn de getallen in de vorm van a \uparrow^a a


De eerste twee getallen zijn 1 en 4 en de derde is gelijk aan tritri, 3 \uparrow\uparrow\uparrow 3. De vierde en de vijfde zijn gelijk aan tritet en tripent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki